خدمات مرکز دم

ویزیت پزشکی

ویزیت پزشکی
با ویزیت پزشکان عمومی و متخصص ما در منزل، بیماران کلیه خدمات را توسط پزشک متبحر دریافت می کنند.
اطلاعات بیشتر

ویزیت پزشکی

پرستاری و تزریقات
ارائه تمامی خدمات پرستاری در منزل راحت ترین روش ممکن برای بیماران می باشد.
اطلاعات بیشتر

ویزیت پزشکی

توانبخشی
در صورت لزوم به خدمات فیزیوتراپی در کمترین زمان ممکن فیزیوتراپ ها به منزل شما اعزام می شوند.
اطلاعات بیشتر

ویزیت پزشکی

ویزیت پزشکی
با ویزیت پزشکان عمومی و متخصص ما در منزل، بیماران کلیه خدمات را توسط پزشک متبحر دریافت می کنند.
اطلاعات بیشتر

ویزیت پزشکی

پرستاری و تزریقات
ارائه تمامی خدمات پرستاری در منزل راحت ترین روش ممکن برای بیماران می باشد.
اطلاعات بیشتر

ویزیت پزشکی

توانبخشی
در صورت لزوم به خدمات فیزیوتراپی در کمترین زمان ممکن فیزیوتراپ ها به منزل شما اعزام می شوند.
اطلاعات بیشتر

ویزیت پزشکی

ویزیت پزشکی
با ویزیت پزشکان عمومی و متخصص ما در منزل، بیماران کلیه خدمات را توسط پزشک متبحر دریافت می کنند.
اطلاعات بیشتر

ویزیت پزشکی

پرستاری و تزریقات
ارائه تمامی خدمات پرستاری در منزل راحت ترین روش ممکن برای بیماران می باشد.
اطلاعات بیشتر

ویزیت پزشکی

توانبخشی
در صورت لزوم به خدمات فیزیوتراپی در کمترین زمان ممکن فیزیوتراپ ها به منزل شما اعزام می شوند.
اطلاعات بیشتر

بیمه های طرف قرارداد مرکز

بیمه بانک مرکزی
بیمه نیروهای مسلح
بیمه دی
انجمن ام اس
صندوق بازنشستگان صنعت نفت

مشتریان خرسند ما

۹۲%+رضایت مشتریان
۱۰۰۰۰۰+مشترک فعال
۶۵۰۰+اعزام ماهانه
۲۳+سالتجربه و قدمت
۳۰۰نفرکادر درمان

خبرهای دَم

پخش ویدیو
۱.

ثبت درخواست

درخواست خدمات از طریق وب سایت و یا تلفن ۶۴۰۶۴
۲.

اعزام کادر درمان

پس از ثبت درخواست خود نیروی کادر درمان به محل شما اعزام می شود
۳.

دریافت خدمت !

حضور نیروی درمان و ارائه خدمت به شما
برای مشاوره تماس بگیرید!