اخبار مرکز

“انعقاد قرارداد همکاری فی ما بین مرکز تخصصی درمان در منزل دم سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی”

به گزارش روابط عمومی مرکز دم تفاهم نامه همکاری مشترک توسط وزارت میراث فرهنگی به امضای جناب آقای دکتر علیرضا ... ادامه مطلب