خدمات ICU

ICU از حساس‌ترین بخش‌های بیمارستانی است که علاوه بر حساسیت های مراقبتی بار مالی زیادی برای بیمارستان، بیمه ها و به ویژه بیماران دارد.
مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل دم جهاد دانشگاهی با ارائه خدمات ویژه ICU در منزل در نظر دارد هزینه درمانی را به یک سوم کاهش دهد و با این روش علاوه بر حذف هزینه بستری، بیماران می توانند در منزل و در محیط خانواده خدمات درمانی را دریافت کنند و خطرات ناشی از عفونت‌های بیمارستانی و سایر موارد را به مراتب کاهش دهند.
این مرکز برای افراد ناتوان در حرکت سالمندان افرادی که امکان تردد در شهر را ندارند یا افرادی که توانایی دریافت خدمات در بیمارستان های خصوصی را ندارند و یا از میزان اقدامات انجام شده در بیمارستانهای دولتی رضایت کافی ندارند خدمات ویژه ICU را با کادری مجرب و کارآزموده و امکانات و تجهیزات مدرن ارائه می‌دهد.
تیم تخصصی ICU در منزل مرکز دَم در نظر دارد تخت منزل بیمار به تخت ICU تبدیل شود.

ثبت درخواست

خدمات ICU در منزل - تیپ B

با دستگاه های مجهز و پرستاران مجرب - به ازای هر شب
با 64064 تماس بگیرید
  • حضور بیمار در محیط آرامبخش خانواده
  • دوری از محیط آلوده بیمارستان
  • صرفه جویی در وقت و هزینه
  • حضور 24 ساعته مراقب در کنار بیمار
قیمت پایه

خدمات ICU در منزل - تیپ A

با دستگاه های مجهز و پرستاران مجرب - به ازای هر شب
با 64064 تماس بگیرید
  • حضور بیمار در محیط آرامبخش خانواده
  • دوری از محیط آلوده بیمارستان
  • صرفه جویی در وقت و هزینه
  • حضور 24 ساعته پرستار در کنار بیمار
قیمت پایه