روز دوشنبه 7 شهریورماه 1401 آقای ساتیا دورایس وامی نماینده مقیم صندوق جمعیت ملل متحد در ایران (UNFPA) و همراهان از مرکز درمان در منزل سازمان جهاددانشگاهی (دَم) بازدید کردند و با توضیحات آسیما، مدیر این مرکز در جریان روند خدمات به بیماران توسط مرکز دَم قرار گرفتند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.