دپارتمان دندانپزشکی در منزل

* ویزیت دندانپزشک
* عکس از دندان
* کشیدن دندان
* پر کردن دندان با کامپوزیت یا آمالگام
* عصب کشی یک، دو و سه کاناله
* جراحی نسج نرم و سخت
* جرم گیری هر دو فک
* ساخت و تعمیر پروتز 
* روکش دندان
* نایت گارد

ثبت درخواست

معاینه و ارائه طرح درمان

توسط دندانپزشک در منزل
تومان 900،000
 • عدم خروج از منزل
 • بدون معطلی در مطب و کلینیک و بیمارستان
 • پیشگیری از انتقال بیماری
تعرفه پایه

روکش دندان

تک دندان
تومان 6،500،000
 • عدم خروج از منزل
 • بدون معطلی در مطب و کلینیک و بیمارستان
 • پیشگیری از انتقال بیماری
تعرفه پایه

کشیدن دندان

تک دندان قدامی
تومان 2،300،000
 • عدم خروج از منزل
 • بدون معطلی در مطب و کلینیک و بیمارستان
 • پیشگیری از انتقال بیماری
تعرفه پایه

عصب کُشی

تک کاناله
تومان 5،000،000
 • عدم خروج از منزل
 • بدون معطلی در مطب و کلینیک و بیمارستان
 • پیشگیری از انتقال بیماری
تعرفه پایه

پُر کردن دندان

با آمالگام
تومان 4،000،000
 • عدم خروج از منزل
 • بدون معطلی در مطب و کلینیک و بیمارستان
 • پیشگیری از انتقال بیماری
تعرفه پایه

جراحی نسج نرم

تک دندان
تومان 3،200،000
 • عدم خروج از منزل
 • بدون معطلی در مطب و کلینیک و بیمارستان
 • پیشگیری از انتقال بیماری
تعرفه پایه

یکی از معضلات و مشکلات افراد پر مشغله، مشهور و تجار، دیپلمات ها، سالمندان، جانبازان، معلولان و یا افرادی که به علت انتقال بیماری از مراجعه محیط های درمانی پرهیز دارند، مراجعه به مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی است. ما در مرکز خدمات جامع و تخصصی درمان در منزل با همکاری با کادری مجرب و در اختیار داشتن تجهیزات پرتابل و قابل حمل دندانپزشکی و امکان استقرار در منزل متقاضیان، این خدمان را به بهترین شکل در منزل ارائه می کنیم. این خدمات شامل ویزیت اولیه و ارائه طرح درمان، ترمیم دندان و پر کردن، عصب کشی، کشیدن دندان، ساخت پروتز و دست دندان و … می باشد.